HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö

Västra Götalands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Öckerö som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö finns. I Öckerö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0303-208200.

Öckerö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö har idag 716444-9295 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bjuhr, Lars Erik David -Englund, Jill Maria -Martén, Lars Erik -Moberg, Carol Elenor är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Kärrsvik i Öckerö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bjuhr, Lars Erik David som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Jill Maria som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Dennitz Lennart som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Kerstin Marianne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Martén, Lars Erik som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Carol Elenor som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot.