Ingman Sverige AB

Västra Götalands län

Information

Ingman Sverige AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Öckerö som är den kommunen där Ingman Sverige AB finns. I Öckerö så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ingman Sverige AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Ingman Sverige AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Ingman Sverige AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0705-880770.

Öckerö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Ingman Sverige AB Privat, ej börsnoterat.

Ingman Sverige AB har idag 556493-9865 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Ingman Sverige AB

Bolaget skall bedriva handel med mejeriprodukter, glass och övriga djupfrysta produkter och därmed förenlig verksamhet.

I Ingman Sverige AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ingman, Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ingman, Robert som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Pettersson, Kenth Einar Villner som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tommy Per Erik som är född 1974 och har titeln Revisor, Nilsson, Bengt Christer som är född 1944 och har titeln Revisorssuppleant, Hummelkläppen i Stockholm Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.