Brand

2011-10-07 16:00:00

Brand i tvåvåningsfastighet

På Bygdevägen i höjd med Öckerö gamla kyrka har en brand uppstått av okänd anledning i en av hembygdsförenings lokaler. Huset är i två våningar och används eventuellt som föreningslokal. Inga kända personskador. Räddningstjänsten och polis på väg till platsen. Det går i nuläget inte att säga hur branden har uppkommit. Det går inte heller att utesluta att branden kan vara anlagd. Platsen avspärras för en teknisk undersökning. En anmälan upprättas.

Se händelsen på polisen.se